صفحه اصلی ارسال ایمیل افزودن به سایت های منتخب چک کردن ایمیل آزمایشگاه پزشکی محققین
 
آزمایشگاه پزشکی محققین
 
  
دانستنی های پزشکی-> دانستنیهای عمومی ->آزمايش تشخيص جنسيت جنين از 5/1 ماهگي بارداري فقط با استفاده از خون مادر در آزمايشگاه محققين
 
آزمايش تشخيص جنسيت جنين از 5/1 ماهگي بارداري فقط با استفاده از خون مادر در آزمايشگاه محققين
 

 

 (PGTMB) : Prenatal G er Testing on Maternal Blood 

موضوع باردار شدن خانمها خيلي جالبه! - هفته هاي اول ماجرا ، خود خانمها خبر حاملگي خود را از همه نزديکانش حتي خواهر گراميشان مخفي ميکنند ولي وقتي تاب نياوردندو قصه علني شد تازه بحث بر سر دختر يا پسر بودن بچه شروع ميشود و بدنبال آن ، نام گذاري  براي او تبديل ميشود به تکليف ضروري! که البته اکثر اعضاي فاميل وحتي برخي نزديکان خانواده (از مادرزن عزيز و خواهر شوهرمهربان بگير تا زن همکار شاه داماد) در اين خصوص نظر خود (بعبارتي آرزوي خود) رااعلام ميکنندو تااين بچه ي طفل معصوم بدنياي فاني! قدم بگذارد بارها وبارها درعالم وهم و خيال بستگان دچار دگرديسي ميشودو خلآصه مدتها ، موجبات سرگرمي منتظران خويشرا فراهم ميکند. ولي ، اماآ! ، تشخيص جنسيت جنين بدلايل ديگري هم ميتواند مهم باشد. ازجمله:

1-   در بعضي خانواده ها بيماريهاي ژنتيکي وابسته به جنس (مثل هموفيلي) وجود دارد که اگرجنسيت جنين را بتوانيم خيلي زود به والدين ، اطلاع دهيم ميتوانند براي جبران مشکل احتمالي ، اقدامات قانوني را بموقع شروع کنند.

2-   بعضي از خانواده ها که جنسيت جنين برايشان فوق العاده مهم است ! قبل از بارداري و با کمک پزشکان متخصص، اقداماتي رابراي تعيين جنسيت جنين شروع ميکنند(رژيم غذايي ، تغييرPH واژن و...) که با اين تست ميتوانند از صحت اقدامات خود، خيلي زودتر از سونوگرافي مطلع شوند.

3-   تقريبا در تمام خانواده هاکنجکاوي عجيبي در مورد جنسيت جنين وجود دارد (حتي اگربرايشان نوع آن هم مهم نباشد). اخيرا"رسم شده باعشق وعلاقه اي فراوان ، درهفته هاي آخربا استفاده از سونوگرافي ، اقدام به عکسبرداري از دست و پا و صورت بچه ميکنند وبرايش آلبوم عکس تهيه ميکنندوحتي صداي قلب و... بچه را در شکم مادر ضبط  ميکنند! (به نظر ما رسم بدي هم نيست).

روشهاي قطعي براي تشخيص جنسيت جنين مانندآمنيوسنتزوCVS  علاوه بر گران بودن ، تهاجمي نيزبوده و براي مادروجنين ميتواند هرچند با شانس کم (1% ريسک سقط) خطرآفرين باشند ولي تست غربالگري بر روي خون مادر انجام ميشود.

اين تست علاوه بر اينکه ارزان ميباشد ، فقط يک نمونه گيري معمولي از خون مادر لازم داردکه آنهم در جريان آزمايشات حين بارداري قابل انجام است و هيچ خطري براي مادر و يا جنين در بر ندارد.اساس آزمايش براين استکه اخيرا کشف شده مقدار کمي از DNA  جنين در خون مادروارد ميشودکه ميتوان درآزمايشگاه با روش Real time PCR کروموزوم Y پسر را رديابي و تکثيرکرده ونهايتا جنسيت جنين را اثبات کرد.

زمان انجام تست و دقت آن:

اين تست را ميتوان از هفته 8 جنيني (10 حاملگي) با دقت 90% و از هفته 10 جنيني (12حاملگي) با دقت 99-95% انجام داد.

مدت زمان آماده شدن نتيجه و نحوه گزارش آن :

انجام اين تست به 7 روز کاري زمان نياز دارد و نتيجه به 2 صورت گزارش ميشود.

1-      POSITIVE(مثبت) : بمعني وجود کروموزومY  درنمونه خون مادر ميباشدکه قطعا ازDNA جنين وارد شده ودر نتيجه ، جنين پسرست. چنانچه حاملگي از نوع چندقلويي هم باشد با مثبت شدن تست فقط ميتوان گفت که حداقل يکي از جنين ها پسرست.

2-      NEGATIVE(منفي) : بمعني عدم وجود کروموزوم Y در خون مادر بوده و در نتيجه نشاندهنده دختر بودن جنين يا جنين هاست.البته تفسير دومي هم براي نتيجه منفي وجود دارد و آن بدين معناست که ميزان DNA جنيني در خون مادر بقدري کم استکه امکان تجسس در آزمايشگاه وجود نداشته. در چنين شرايطي با تکرار آزمايش در 2هفته بعد مشکل منفي کاذب قابل رد است.

آزمايشگاه محققين براي ارائه اين آزمايش در خدمت مردم و اعضاي محترم جامعه پزشکي اسلامشهر ميباشد.

 
 
آزمایشگاه پزشکی محققین