صفحه اصلی ارسال ایمیل افزودن به سایت های منتخب چک کردن ایمیل آزمایشگاه پزشکی محققین
 
آزمایشگاه پزشکی محققین
 
  
دانستنی های پزشکی-> دانستنیهای تخصصی ->چند نکته کاربردي در تفسير تست بتا بر روي سرم
 
چند نکته کاربردي در تفسير تست بتا بر روي سرم
 

 آزمايش Beta HCG عمدتا براي تشخيص حاملگي درخواست ميشود اما در تشخيص مول هيداتيفرم،حاملگي خارج رحمي و نيز برخي بدخيميها کاربرد دارد.

1-   براي تشخيص حاملگي در خون توسط اين آزمايش بايد12- 6 روز از لقاح گذشته باشد. متاسفانه عموم مردم بخصوص خانمهايي که حس اميدواري قويتري دارند و بيشتر هم بدنبال نتيجه منفي هستند تصور ميکنند اين آزمايش 24 ساعت پس از آميزش کنترل نشده مثبت ميشود و بسرعت ميتوانند از عدم بارداري خود با خيالي راحت آگاه شوند و جالب اينکه تصورفوق اخيرا تقويت هم شده است. درست استکه سطح هورمون بتا بلافاصله پس از تشکيل جفت بالا ميرود ولي غلظت آن بقئري نيست که توسط روشهاي آزمايشگاهي در جهان اعم از جهان اول تا سوم قابل ارزيابي باشد و لذا بايد حدود ده روز صبر کنيم که البته براي پيشگيري !!! خيلي دير است.

2-   در هفته هاي 6 – 4 مقدار Beta HCG هر 48 ساعت دو برابر ميشود و اگر اين افزايش به بيش از سه روز طول بکشد بايد احتمال حاملگي خارج رحمي را مطرح و بررسي کنيم.

3-   در هفته دوازدهم حاملگي مقدارBeta HCG  به حداکثر خود ميرسد و اگر بعد از هفته دوازدهم باز هم مقدار آن افزايش پيدا کرد بايد به مول مشکوک شويم و آزمايشات لازم را درخواست نماييم.

4-   وقتي مقدار Beta HCG  به حدود U/L 2000 – 1500 برسد کيسه لقاحي داخل رحم بوسيله سونوگرافي قابل مشاهده است.پس اگر مشاهده نشد احتمال حاملگي خارج رحمي تقويت ميشود.

5-   اگر  Beta HCG کمتر ازU/L 1000 باشد وبيمار خونريزي واژينال داشته باشد و غلظت پروژسترون کمتراز 5ng/mg باشد با احتمال بيش از 94% حاملگي غير طبيعي است و بايد اقدامات لازم آغاز گردد.

6-   حداکثر غلظت  Beta HCG درپايان ماه سوم حاملگي و تا مرز 200000U/L  مشاهده شده است.

7-   چند روز پس از زايمان يا سقط مقدار Beta HCG به سمت صفر ميل ميکند.اين مدت بين نه تا سي و پنج روز با ميانگين 19 روز است که در هر حال بستگي به غلظت اوليه آن به هنگام سقط دارد. اگر مقدار Beta HCG پس از سقط به حد منفي نرسد نشانگر باقي مادن بافتهاي مولد Beta HCG  در بدن و سقط ناقص است.

8-   در حاملگي خارج از رحمي ممکن است آزمايش  Beta HCG منفي گزارش گردد. بهمين جهت اگر علايم بيمار مشکوک به بارداريست بايد ضمن تکرار تست در چند روز آينده از روشهاي ديگر تشخيصي هم استفاده گردد.

9-   در صورتيکه مقدار Beta HCG  خيلي زياد باشد (مثلا در مول) در برخي روشها و کيتهاي آزمايشگاهي از جمله اليزا ، بدليل پديده اي بنام اثر هوک نتيجه آزمايش پايين کاذب خواهد بود و حتي ممکن است منفي هم گزارش گردد.در اين موارد که هنوز به بارداري مشکوک هستيد لازم است مجددا آين آزمايش را بصورت درخواست تيتراسيون به آزمايشگاه ارجاع دهيد. خوشبختانه در آزمايشگاه محققين آزمايش Beta HCG  و ساير تستهاي هورموني توسط دستگاه تمام اتوماتيک توسو ژاپن انجام ميشود.اين دستگاه با روش بسيار دقيق ايمونوفلورسانس کار ميکند که با دقتي برابر 1015 آناليز را انجام ميدهد.يکي از مزايايي که ما هميشه در محققين از آن استفاده کرده ايم اينستکه آزمايش را با استفاده از استاندارد روزانه و کاليبراسيون منظم انجام ميدهيم ولي باز، بر اساس سابقه بيمار، در موارديکه خودمان هنوزبه نتيجه آزمايش مشکوک هستيم بلافاصله با روشهاي کروماتوگرافي ستوني سرم بيمار را مورد آزمايش کنترلي قرار ميدهيم.

10-                       تحقيقات نشان داده است در برخي افراد بدلايل گوناگون از جمله آنتي باديهاي هتروفيليک – آنتي باديهاي ضد موش – مواد شبه بتا که به پروتئينهاي غير اختصاصي در سرم متصل ميشوند و نهايتا خوب جدا نکردن گلبولهاي قرمز از سرم توسط همکاران آزمايشگاهي موجب ميشود نتيجه آزمايش مثبت کاذب گردد.فرد باردار نيست ولي از اين آزمايشگاه به آن آزمايشگاه دائما جواب مثبت ميدهند ولي خبري از بچه نخواهد شد.درآزمايشگاه محققين بارها اين مورد را تجربه کرده ايم و راه علاج ابدا اين نيستکه تست را براي آزمايشگاه ديگري بفرستند بلکه کافيست درخواست شود تست بتا با روش ديگري بجز اليزا انجام شود.

11-                      ضمن ارائه جدول زير به استحضار ميرسانيم به دليل دامنه وسيع تغييرات Beta HCG  نميتوان از اين جدول براي تخمين عمر جنين استفاده کرد.

زمان تقريبي لقاح

مقدار تقريبي Beta HCG  بر حسب U/L

2- 0   هفته

300 – 0

3 – 2 هفته

1000- 100

4 – 3 هفته

6000 – 500

سه ماه اول

200000 – 10000

سه ماهه دوم

50000 – 3000

سه ماهه سوم

5000 - 1000

 
 
آزمایشگاه پزشکی محققین